Internasjonal fagbevegelses klimaaksjonsuke 1-7. juni 2015

img_0926I forberedelsene til klimakonferanse i Paris seinere i år, samt klimaforhandlinger i Bonn som akkurat nå foregår, gjennomfører internasjonal fagbevegelse en klimaaksjonsuke – ITUC (International Trade Union Confederation) Climate Action Week 1-7. juni 2015. I den forbindelse tar nasjonale fagorganisasjoner kontakt med respektive regjeringer for å bekjentgjøre fagbevegelsens standpunkt og forventninger for klimaforhandlingene.

Derfor overleverte LO et brev til klimaminister Tine Sundtoft.

– Det sentrale for LO er å sikre at Norge under forhandlingene støtter fagbevegelsens krav om rettferdig omstilling-tekst (Just Transition), sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Du kan også skrive under et opprop – No Jobs on a Dead Planet – fra ITUC!