«Klimapilegrimer» krever bedre miljøpolitikk

tra¨¨«De kaller seg klimapilegrimer og insisterer på en bedre miljøpolitikk her i landet. På båtturen i dag ble deltakerne blant annet enige om å be politikerne støtte 100.000 «grønne» arbeidsplasser og redusere oljeboring og gi mer hjelp til mennesker i fattige land i verden.»

Se NRKs oppslag om klimapilegrimene som seilet inn til Arendal for lanseringa av vår nye bok, Broen til framtiden!

På båtturen skrev deltagerne en felles uttalelse til politikere:

Forpliktelsene som i dag ligger på bordet for klimatoppmøtet i Paris er på langt nær nok for å unngå katastrofale klimaendringer.Vi oppfordrer hvert land, i sær de rikeste, til å gå en ekstra mil for klimaet.
Forpliktelsene som i dag ligger på bordet for klimatoppmøtet i Paris er på langt nær nok for å unngå katastrofale klimaendringer.
Vi oppfordrer hvert land, i sær de rikeste, til å gå en ekstra mil for klimaet.
Vi vil at Norge som et av verdens rikeste land tar sitt historiske og moralske ansvar.
Vi vil at Norge tar ansvar der vi setter vårt største økologiske fotavtrykk – i oljeindustrien.
En rettferdig klimapolitikk krever at vi reduserer vår fossile energiproduksjon.
Vi vil at Norge som arktisk stat – i vitenskapens, rettferdighetens, etikkens og solidaritetens navn tar initiativ til at oljen i Arktis blir liggende.
Vi vil at Norge også tar ansvar utenfor landets grenser.
Vi vil at Norge økonomisk støtter en miljøvennlig utvikling i andre land.
Vi vil at Statoil bes om å trekke seg ut av tjæresand.
Vi vil at kommunale og statlige fond trekker sine investeringer ut av fossil energi og investerer pengene i grønn utvikling.
La oss sammen skape 100.000 klimaarbeidsplasser. Framtiden er nå.
Vi ber dere som politikere gå en ekstra mil for klimaet sammen med oss som representerer en bred folkelig allianse.
Bli med oss i mobiliseringen til støtte for en rettferdig klimaavtale.

Klimapilegrim i Oslo 14.-15. august

logo-2015_dd61f9ec1ec5
Klimapilegrimene vandrer videre. Om to uker ankommer de hovedstaden. Da er det flere etapper og arrangement som det er mulig å bli med på.

Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet som vandrer på vei mot en rettferdig internasjonal klimaavtale på klimatoppmøtet i Paris. En av initiativtakerne til Broen til framtiden, Skaperverk og Bærekraft, er med i satsingen.

Les mer om arrangementer rundt hele landet her, og mer om Oslo-arrangementene på følgende plakat!