EL & IT krever grønne arbeidsplasser på Global Union Climate Conference

el_it_logo150 tillitsvalgte fra Afrika, Europa, Asia, Amerika og Oseania har vært samlet til et to dagers klimamøte – Trade Union Climate Summit i Paris. Kravet om rettferdig omstilling og nye grønne, anstendige arbeidsplasser er unisont.

– Akkurat nå skal Laurent Fabius, den franske utenriksministeren, snakke, sier forbundssekretær Reidunn Wahl som representerer EL & IT Forbundet på møtet.

Les mer om konferansen her!

Internasjonal fagbevegelses klimaaksjonsuke 1-7. juni 2015

img_0926I forberedelsene til klimakonferanse i Paris seinere i år, samt klimaforhandlinger i Bonn som akkurat nå foregår, gjennomfører internasjonal fagbevegelse en klimaaksjonsuke – ITUC (International Trade Union Confederation) Climate Action Week 1-7. juni 2015. I den forbindelse tar nasjonale fagorganisasjoner kontakt med respektive regjeringer for å bekjentgjøre fagbevegelsens standpunkt og forventninger for klimaforhandlingene.

Derfor overleverte LO et brev til klimaminister Tine Sundtoft.

– Det sentrale for LO er å sikre at Norge under forhandlingene støtter fagbevegelsens krav om rettferdig omstilling-tekst (Just Transition), sier LOs nestleder Hans Christian Gabrielsen.

Du kan også skrive under et opprop – No Jobs on a Dead Planet – fra ITUC!