Leteaksjonen begynner nå!

Foto: Markel Redondo/Greenpeace

Foto: Markel Redondo/Greenpeace

Norge kan ikke vente på EU i klimaspørsmålet. Vi trenger en storstilt satsning på fornybar energi.

Denne kronikken sto på trykk i Klassekampen 13.02.15

Regjeringen har med sin 23. konsesjonsrunde gitt oljeindustrien de letetillatelsene den ba om i Barentshavet. Konferansen Broen til framtiden ber om letetillatelse i det sivilsamfunn som det norske folkestyret hviler på. Vi søker mennesker som vil ha langsiktighet og trygghet for jorda vår.

Vi trenger en storstilt satsing på fornybar energi nå. Den dagen markedene bestemmer at fossilt er ut, er det for sent. De som i dag mister, eller frykter for jobbene sine i olje og gass, kunne vært med å bygge ut havvind i Nordsjøen. For å få ned utslippene slik både naturens tålegrenser og fattige i verden krever, kunne vi satset stort, på arbeidsplasser i kollektiv transport, i bygningsindustrien og mange andre steder. Med minst 100.000 nye klimajobber ville norske utslipp gå ned, uansett hvordan man regner.

Regjeringen har lagt opp en strategi for kutt i Norge vi ikke vet resultatet av før tidligst i 2016, fordi vi må vente på forhandlinger med EU. Spørsmålet på klima-toppmøtet i Paris i år blir: Hvilke land vil gå først ut med å la store deler av «sin» fossile energikilde ligge i bakken? Olje- og energiminister Tord Lien har, med sine løfter om 190 milliarder offentlige skattekroner til oljeleting i Barentshavet – tilsvarende 44 operahus – sagt klart ifra: Det blir IKKE Norge som skal gå foran her. De pengene kunne skapt mange nye klimajobber.

Derfor har 7000 mennesker allerede skrevet under på budskapet «Brems norsk oljeutvinning – 100.000 klimajobber nå!» Det gjøres på broentilframtiden.com.

Dette budskapet er et resultat av alliansebygging over tid. Tilbake i 2012 kom forbundslederne for Fagforbundet, NTL og El & IT forbundet, sammen med LO i Oslo, med en felles kronikk i LO-aktuelt. De skrev at en revitalisert fagbevegelse med ambisjoner om å spille en hovedrolle i klimakampen må bygge allianser med miljøbevegelsen.

I 2013 tok Besteforeldrenes klimaaksjon initiativ til Klimavalg 2013. Og ut fra dette oppsto en ny knoppskyting, treenigheten mellom fag, kirke og miljøbevegelse som skulle bli til konferansen Broen til framtiden. I 2014 var 350 påmeldt folkets klimakonferanse og 1000 fulgte på nettet. På et tidspunkt i løpet av dagen var et helt fremmed ord i norsk ordskifte, «klimajobber», på andreplass på Twitter i Norge.

I år satser vi på Folkets Hus i Oslo den 13. mars, med felles avreise fra både Bergen, Kristiansand og andre steder. Til høsten kommer Broen til framtiden med en antologi, der flere av dem som snakker på konferansen holder på å skrive kapitler. Blant annet Sharan Burrows, leder av International Trade Union Confederation, og biskop Ingeborg Midttømme.

I dag, én måned før Broen til framtidens store konferanse, ber vi om breiest mulig letetillatelse. Vi ber om tilgang på alle felt. Vi ber om at budskapet spres på gater og torg, i kirker og moskeer. Vi ber om at organisasjonene tilsluttet klimavalgalliansen sender sterke appeller til sine og at tillitsvalgte lokalt engasjeres til handling. Vi ber fagforeninger og andre som ennå ikke deltar på Broen til framtiden om å sondere terrenget. Kall det gjerne konsekvensutredning.

Valgforsker Bernt Aardal identifiserte allerede i 2009 en ny gruppe velgere han kalte for de «klimabekymrede» og fant ut at Arbeiderpartiet, Høyre og Frp fikk 83 prosent av stemmene til denne gruppen. Vi tror derfor, at hvis Siv Jensen, Erna Solberg og Jonas Gahr Støre gir oss letetillatelse, vil vi finne mange i deres rekker som vil ha strategi for en tydelig norsk omstilling til lavutslippssamfunnet. Som tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland en gang sa, må vi tenke globalt, og handle lokalt.

Én måned med frivillig innsats har vi for å skape en klimaløsning nedenfra. Blir din organisasjon med, og gir oss letetillatelse kommer vi lenger. Vi nærmer oss nå de første 10.000 underskriftene for 100.000 klimajobber. For hver nye underskrift kommer vi nærmere en folkelig klimabevegelse.

Den trenger vi nå, for å bygge broen til framtiden.

Vi ber om at budskapet spres på gater og torg, i kirker og moskeer.

Mette Nord
leder Fagforbundet

Paul Erik Wirgenes
styreleder for Skapeverk og bærekraft

John Leirvaag
leder Norsk Tjenestemannslag

Hans Olav Felix
leder El & IT forbundet

Andreas Ytterstad
nestleder Concerned Scientists Norway

Roy Pedersen
leder LO i Oslo

Tale Ellingvåg
fagleder for Klima, Natur og Ungdom

Foto: Markel Redondo/Greenpeace

Foto: Markel Redondo/Greenpeace