Broen til framtiden 2016

Marius-HelgåBroen til framtiden er en årlig konferanse som samler folk på tvers av organisasjoner for å bygge den folkelige mobiliseringen som må til for å omstille Norge til et fornybart land.

Broen til framtiden 2016 ble arrangert fredag 19. februar 2016 kl. 9-15.30Folkets hus, Oslo.

VI TAKKER ALLE FOR ÅRETS KONFERANSE!

Presentasjoner som ble holdt på konferansen er tilgjengelige på denne siden. Trykk på foredragets tittel i programmet, eller der det står uthevet «Foredrag her» i de parallelle sesjonene så vil du få tilgang på en PDF-fil. For å komme til videoklipp av det ønskede foredraget eller sesjonen, trykk der det er merket «VIDEO» etter foredragets tittel. Ønsker du tilgang på alle videoforedrag samlet kan disse finnes her.
Bilder fra konferansen er tilgjengelig for bruk på denne siden, og krediteres Lars Berg Hemans.

—-

BROEN TIL FRAMTIDEN 2016

Åpning ved Mette Nord, leder i Fagforbundet – Ingen jobber på en død planet. – VIDEO
Lederen i Norges største fagforening åpner konferansen. Klimaendringene må begrenses og samfunnsendringene må styres.

Christian Nørgaard Madsen, Multiconsult og RIF – State of the nation: er vi egentlig klare for klimaendringene?  –  VIDEO
Klimaendringene kjennes fjerne. Men hvordan er vi egentlig rustet for klimaendringer i Norge? Og har vi noen ingeniører her i landet som kan hjelpe oss? Christian Nørgaard Madsen er administrerende direktør i Multiconsult og styreleder i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og jobber med å svare på disse spørsmålene.

Jan Egeland, Flyktninghjelpen – De glemte flyktningene  –  VIDEO
Mennesker flykter allerede på grunn av naturkatastrofer og manglende levegrunnlag, men får sjelden eller aldri flyktningstatus. Hva vil de voksende klimaendringene gjøre for sårbare mennesker verden over?

Johanne Sæther Houge, Naturvernforbundet – Finnes det nye svar etter Paris? –  VIDEO
Klimaavtalen fra Paris for knapt to måneder siden skapte medieoppslag verden over. Men ga den oss egentlig noen flere svar på hvor veien bør gå nå? Miljøbevegelsens kvinne på innsiden av forhandlingene skal prøve å gi oss noen svar.

Erna Solberg, Statsminister (Høyre) – Omstilling i Norge  –  VIDEO

Connie Hedegaard fra regjeringens ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft» i samtale med Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO – Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig?  –  VIDEO
«Det grønne skiftet» ble årets nyord i 2015, og regjeringen satte ned et omstillingsutvalg med beskjed om å finne ut hva slags omstilling vi trenger. Den tidligere Klimaministeren i EU innleder og samtaler med nestlederen i LO. Samtalen ledes av Helene Frihammer, Klimapartnere. 

11.00-11.45 LUNSJ


11.45-13.30 PARALLELLE SESJONER – idédugnad for en rettferdig, grønn omstilling

Klimavennlig transport – Biler? Det er så 2015, altså.
En tredel av utslippene våre kommer fra veitrafikken. Det er bred politisk enighet om at utslippene fra samferdselssektoren må ned, men hva må vi gjøre? Sykkelpopulariteten er på god vei opp, fra Alta til Oslo, ferjene i fjordene kan bli elektriske og høyfartstog er ikke lenger en utopisk drøm.

 • Sykkelbyen Alta og sykkelbyen Oslo ved Gjermund Abrahamsen Wik (prosjektleder Sykkelbyen Alta) og Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo). Foredrag fra Oslo her. Foredrag fra Alta del 1 her, og del 2 her. –  VIDEO fra hele sesjonen.
 • Edvard Sandvik (Statens Vegvesen): Elektrifisering av ferger med eksempelet Ampere/Zerocat, verdens første nulluslippsferge som går mellom Lavik-Oppedal. Foredrag her.  –  VIDEO
 • Jørg Westerman (daglig leder, Norsk Bane AS): Hvorfor vi bør bygge høyfartstog i Norge? Foredrag her.  –  VIDEO

Energi – Energi(r)evolusjon
Den beste energien er den du ikke bruker, blir det sagt. Hvordan kan vi enkelt klare å spare strøm i dette lange landet? Den energien vi bruker og selger i framtiden må være grønn og fornybar. Kan den også gi oss nye arbeidsplasser? Et bredt spekter, fra Kirken til avfallsindustrien skal prøve å svare på dette. 

 • Harald Gether (Gether AS): Prosjektet på Mære landbruksskole med varmelagring, hvordan offentlig sektor kan ta i bruk teknologi og legge til rette for omstilling og arbeidsplasser. Foredrag her.
 • Agnar Aas (Statkraft): Utbygd norsk vannkraft – basisen for det grønne skiftet. Hvordan ivaretar Statkraft verdiene? Foredrag her.
 • Hans Jürgen Schorre (Kirkerådet) og Harald Ringstad (KA): Klimavennlige kirker.  Foredrag her.
 • Jens Måge (Avfall Norge): Ny sirkulær verdiskaping med biogass – fra å hente avtall til å levere produkter, råvarer & arbeidsplasser. Foredrag her.

Folkets klimaløsninger – Skal du ha noe gjort må du gjøre det selv.
Det er ingen hemmelighet at politiske prosesser tar lang tid. Når klimakrisa truer frister det å ta saken i egne hender. Her møter du enkeltpersoner og lokalsamfunn som har gjort nettopp dette – med stor suksess!

Bli inspirert av Einar Wilhelmsen som har satt solceller på taket, Perolina Klanderud som spiser mat andre kaster, kunstner Gunilla Holm Platou og grafisk designer Eivind Stoud Platou som gir søppel nytt liv med ombruk og redesign, Malin Jacob som har redusert egne klimagassutslipp med bevisste hverdagsvalg, Daniel Stephanek i Manglerud menighet som har etablert et grønt kirketak og Monica Rønning som arrangerer byttemarkeder på Lillehammer.

Jord- og skogbruk – Gull i grønne skoger og helt på jordet.
Når du reiser gjennom Norge er det påfallende hvor grønt dette landet er. Men er det kanskje sånn at i skogen og jordbruket skjuler det seg mange framtidige grønne arbeidsplasser?

 • Adam O’Toole (Nibio): Karbonfangst og lagring i jord. Naturens egen metode med uante muligheter.  Foredrag her.  – VIDEO
 • Erik Larnøy (Nibio): Bærekraftige produkter fra norske skoger.  Foredrag her.  –  VIDEO
 • Christian Anton Smedhaug fra Agri Analyse: Er den norske kombi-kua en klimaversting? Foredrag her.  –  VIDEO
 • Tyra Risnes, seksjonssjef for klima, vann og landbruk i Østfold Fylkeskommune: Hva er klimasmart landbruk? Foredrag her.  –  VIDEO

13.30-14.00 Pause


 

14.00-15.30 AVSLUTNING I PLENUM

Å tro at det er penger å tjene på oljeboring i Arktis er å gamble med at klimapolitikken ikke lykkes. Mark Campanale i internasjonalt anerkjente Carbon Tracker har regnet, og vil gjøre det klart nettopp hvorfor Arktisk olje er så fryktelig risikabelt. 

 • Karbonboble og karbonbudsjett – hvilken olje har vi egentlig plass til? (EN)  –  VIDEO
  Mark Campanale (Executive Director, Carbon Tracker), forfatter av rapport om risikoene ved arktisk oljeboring.
 • Vendepunkt Arktis.  –  VIDEO  
  Paris-avtalen setter oljeboring i Arktis i nytt lys. Klimaendringene er tydelige. Hva gjør vi?
  Klimaforsker Kim Holmen, jusprofessor Beate Sjåfjell, Silje Lundberg (Naturvernforbundet), Ghulam Abbas fra Islamsk råd og Leif Magne Helgesen (prest på Svalbard, og medredaktør av boka Isen smelter – etikk i Arktis). Ledes av Andreas Ytterstad, redaktør av boken «Broen til framtiden» og førsteamanuensis i journalistikk ved HiOA.
 • En demokratisk klimakamp. (EN)  –  VIDEO
  Sean Sweeney (Trade Unions for Energy Democracy).

KONFERANSEN AVSLUTTET KL. 15.30. – VIDEO

FULLSTENDIG VIDEO FRA KONFERANSEN

Tidligere konferanser

Klikk på lenkene for å se videoene fra tidligere konferanser: