Broen til framtiden 2014

Salen. FOTO: Kjersti BarsokTorsdag 27. februar 2014 var 350 mennesker til stede, og 1000 mennesker fulgte med på nettvideo når fagbevegelse, miljøbevegelse og kirken kom sammen på «Broen til framtiden 2014».

Du finner lenker til enkelte videoer og presentasjoner nedenfor (lenkene til presentasjonene er stort sett på navnet til den gjeldende taleren). Alle videoene finnes her.

Kl 09.30 Broen til et fornybart Norge
Velkommen ved leder av Fagforbundet, Mette Nord

Kl 09.45 En klimaløsning nedenfra – hva handler dette om?
Arild Hermstad (Framtiden i våre hender), Karen O’Brien (Universitetet i Oslo), Eskil Pedersen (AUF) og Hans Christian Gabrielsen (LO) snakker om alliansebygging og behovet for et folkelig press nedenfra.

Kl 10.10 Klimaforskning – hva tåler planeten?
Klimaforskningen har blitt klarere på hva som er naturens tålegrenser. Klimaforsker Kikki Kleiven (Universitetet i Bergen) forklarer oss betydningen av karbonbudsjettet.

Kl 10.45 Pause

Kl 11.00 En samtale om rettferdighet
Klimakampen dreier seg om demokratisering av økonomi og samfunn. Omfordeling mellom nord og sør, og solidarisk fordeling mellom generasjonene. Bård Lahn har skrevet bok om dette, og leder en samtale med Lars Haltbrekken (Naturvernforbundet), Ingrid Næss Holm (Kirkens Nødhjelp) og John Leirvaag (NTL) om klimarettferdighet.

Kl 11.30 Lunsj

Kl 12.15 Lars Lillo Stenberg synger og spiller

Kl 12.30 Klimajobber og den tyske energiomstillingen – hva gjør fagbevegelsen i Europa
Jonathan Neale, forfatter av «Stop Global Warming – Change the World», forteller om «One Million Climate Jobs» kampanjen i Storbritannia.

Lisa Bauch fra tyske IGBAU forteller om den tyske omstillingen til fornybare energikilder (Energiewende, presentasjonen finnes her).

Erik Martinussen, forfatteren av Drivhuseffekten – Klimapolitikken som forsvant, introduserer vår tyske gjest (presentasjonen finnes her).

Kl 13.20 Oljen og vår todelte økonomi
De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å redusere utvinningstempoet uten at norsk økonomi blir kastet ut i en økonomisk krise? Forsker Helge Ryggvik (Universitetet i Oslo) vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler. Greenpeaces Truls Gulowsen blir debattlederen.

Kl 13.50 Pause

Kl 14.05 Hvordan få til en klimaløsning nedenfra?
Norge er i dag en rik oljenasjon med høy sysselsetting og mange muligheter. Vi må legge om kursen fra å produsere problemer til å produsere løsninger. Vi kan, hvis vi vil, skape titusener av arbeidsplasser i næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Vi er alle del av et lokalsamfunn og prosjektet «Bærekraftig liv på Landås» viser hvordan det går an å skape en konkret snuoperasjon av hele lokalsamfunnet i bærekraftig retning. Agnes Tvinnereim forteller om sine erfaringer til inspirasjon for oss alle. Vi møter Bente Aasjord fra Fagforbundets Nordområdesekretariat som bl.a. snakker om utviklingen av arbeidsplasser i nord. Vi hører fra Anne Mette Johansen om Nedre Eiker kommune hvor verneombudene og fagbevegelsen sammen har drevet fram sertifisering av alle kommunale virksomheter som Miljøfyrtårn. Vi får også møte Ståle Johansen fra Verkstedklubben ved Aker Verdal som forteller om deres satsing på offshore vind for å sikre trygge, framtidsretta arbeidsplasser som skulle sikre bedriften flere bein å stå på.

Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen. Har dere liknende erfaringer dere vil dele så hører vi gjerne om dem i denne delen av programmet. Det blir bare tid til veldig korte, relevante innlegg.

Kl 15.15 Debatt om politiske virkemidler for omstilling
For å få til den nødvendige omstillingen trenger vi politisk vilje. Vi har derfor invitert Marianne Marthinsen (Ap), Tina Bru (Høyre), Heikki Holmås (SV), Rasmus Hansson (MDG) og Guri Melby (Venstre), og utfordret dem til å si noe om hvordan denne omstillingen skal foregå og hvilke virkemidler de er villige til å ta i bruk for å få det til. Arnstein Vestre, leder i Natur og Ungdom, er ordstyrer.

Kl 15.45 Avslutning – hvor går veien videre
Forsker og forfatter av boka «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!» Andreas Ytterstad, oppsummerer dagen.