Broen til framtiden 2018

Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 kl. 9-16 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er gratis, og det blir enkel servering.

MELD DEG PÅ KONFERANSEN VIA SKJEMAET NEDERST PÅ SIDEN

PROGRAM KL. 9-16 PÅ FOLKETS HUS

Plenum 9-11
Veiviser for en bærekraftig brobygging. Hvilke verdier og premisser må ligge til grunn for en bærekraftig fremtid for alle?
Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo

Framtidens arbeidsliv: Hva skal Norge satse på og hvordan skal vi få til omstillingen?
Samtale med ungdomsledere.
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom
Sahar Azari, leder NTL ung
Dagfinn Svanøe, leder El og IT Ungdom
Idunn Lavik, Changemaker

Gratis lunsj 11-12

Parallellsesjoner 12-13.45
Vi tilbyr fire sesjoner hvor man velger en.

1. Klimapolitikk – By og land hand i hand eller mann mot mann?
Klima ble satt på dagsorden i stortingsvalget 2017. Likevel er det mye som tyder på at klimasaken ikke nødvendigvis var avgjørende for folks stemmegivning.

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. SP brukte utrykket «urban klima-elite».

Med dette som bakteppe ønsker vi å belyse følgende problemstillinger:
Er det politikken eller retorikken som feiler? Trenger vi mer skreddersydde tiltak, både for by og land? Hvordan kan vi lage en klimapolitikk som bygger bro over sentrum-periferi-dimensjonen? Hvordan kan landets innbyggere jobbe opp mot lokale beslutningstakere for å inspirere – men også ansvarliggjøre – sin kommunes beslutninger og planer?

Med bl.a. leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise, politiker og psykolog Per Espen Stoknes, forsker ved Rokkansenteret Hanna Kvamsås.

2. Naturens rolle
«Det er ingen jobber på en død planet», sa lederen i den internasjonale fagbevegelsen på Broen til framtiden for to år siden. I denne sesjonen skal vi se på noe av det fantastiske naturen gir oss.

  • Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, tar oss med i skogen for å oppleve et rikt artsmangfold. Du får vite mer om insektenes økosystemtjenester – alt det nyttige de gjør for oss, og hvorfor vi bør ta vare på dem for framtidens skyld.
  • Christian Steel, generalsekretær i Sabima, tar oss med til arenaen for orrleikene, nemlig myra, og dens viktige karbonlager og mangfold av sjeldne arter.
  • Guri Bugge, prosjekteier for Biogass Oslofjord i Østfold fylkeskommune, forteller mer om hvordan avfallet vårt kan gi opphav til klimajobber.

3. Å reise er å leve
Hvor og hvordan skal vi reise i framtiden? Kan vi komme oss til København på under en time? Og hvordan kan reiselivet bli bærekraftig?

Å fly – eller hvordan det å bidra til klimaendringer ble statusfylt
Kjetil Østli, journalist og driver nettmagasinet Harvest
Av alle ting vi som enkeltpersoner gjør mot klimaet, er flyreisene verst. Likevel flyr vi som nyforelskede og LIKER andres flyturer på Facebook. Hvorfor?

«Hyperloop – ny mulighet for Norge?
Thor Myklebust, forretningsutvikler Sintef Digital
Hyperloop innebærer transport i rør på over 1000 km i timen. Nå ser flere på hvordan dette kan etableres i Norge.

Fossilfri kollektivtrafikk i 2020
Pernille Aga, leder for programmet Fossilfri 2020 i Ruter
Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skal kun kjøre på fornybar energi i 2020.

4. Grønt forbruk
Hva skal til for at nordmenn velger gjenbruk, reparasjon og deling fremfor å kjøpe nytt, og hvordan kan vi skape flere arbeidsplasser i sirkulærøkonomien? Visjoner, inspirerende initiativ og politisk debatt.

Hvordan ligger vi an? Statusoppdatering for norsk forbruk
Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender
Mares Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Hvor vil vi? Visjoner for fremtidens forbruk
Lan Marie Nguyen Berg, Byråd for miljø og samferdsel Oslo kommune
Camilla Gramstad, Miljø- og CSR-ansvarlig Virke

Hvilket tilbud finnes allerede innen gjenbruk, reparasjon og deling? Eksempler fra etablert næringsliv, og grønne gründere
Anders Lennartsson, bærekraftsjef i IKEA
Bergans
Tooler, verktøyutleie

Politisk debatt: Hvordan kan politikere og næringslivet legge til rette for mer gjenbruk, reparasjon og deling?
Knut Arild Hareide, leder KrF
Henrik Asheim, Høyre
Trine Lise Sundnes, leder i Handel og kontor

Pause 13.45-14.15

Plenum 14.15-15.45
Er en rettferdig omstilling fra olje mulig? Nasjonalt og globalt?
Hva er klimarettferdighet? Hvem skal la oljen ligge? Hva slags rettferdige løsninger og krav forener både nasjonale og globale hensyn? Kan vi få oljearbeidere og folk som ellers måtte tenke at velferdsstaten står og faller på en forlengelse av det norske oljeeventyret, med på løsninger og krav?

Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, leder samtale med Anne Karin Sæther, forfatter av boka «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen», Truls Gulowsen, leder i Greenpeace, Hilde-Marit Rysst forbundsleder i Safe, Are Tomasgard i LO og Jan Olav Andersen forbundsleder i El og IT.

Etter konferanseslutt inviteres alle med på Kulturhuset.

SAMLING OM LOKALT MILJØARBEID LØRDAG 10. MARS
Dagen etter Broen til framtiden har Naturvernforbundet og Natur og Ungdom samling som er gratis og åpen for alle. Mer informasjon om «Hvordan redde verden der du bor?»

MELD DEG PÅ BROEN TIL FRAMTIDEN VIA SKJEMAET UNDER