Broen til framtiden 2018

Klimakonferansen Broen til framtiden finner sted 9. mars 2018 kl. 9-16 i Folkets hus, Oslo.

Gjennom rapporten «100 000 klimajobber» har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.

Bakteppet for konferansen er Broen til framtidens konkrete krav: en politisk styrt omstilling som skaper 100 000 klimajobber – og gir rom for å bremse oljeutvinninga.

Konferansen er gratis, og det blir enkel servering.

MELD DEG PÅ KONFERANSEN VIA SKJEMAET NEDERST PÅ SIDEN

PROGRAM KL. 9-16 PÅ FOLKETS HUS

Plenum
Veiviser for en bærekraftig brobygging. Hvilke verdier og premisser må ligge til grunn for en bærekraftig fremtid for alle?
Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo

Framtidens arbeidsliv: Hva skal Norge satse på og hvordan skal vi få til omstillingen?
Samtale med ungdomsledere.
Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom
Sahar Azari, leder NTL ung
Dagfinn Svanøe, leder El og IT Ungdom
Idunn Lavik, Changemaker

Er en rettferdig omstilling fra olje mulig? Nasjonalt og globalt?
Hva er klimarettferdighet? Hvem skal la oljen ligge? Hva slags rettferdige løsninger og krav forener både nasjonale og globale hensyn? Kan vi få oljearbeidere og folk som ellers måtte tenke at velferdsstaten står og faller på en forlengelse av det norske oljeeventyret, med på løsninger og krav?
Geir Ramnefjell, politisk redaktør i Dagbladet, leder samtale med Anne Karin Sæther, forfatter av boka «De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen», Truls Gulowsen, leder i Greenpeace, Hilde-Marit Rysst forbundsleder i Safe, Are Tomasgard i LO og Jan Olav Andersen forbundsleder i El og IT.

Parallellsesjoner
Klimapolitikk – By og land hand i hand eller mann mot mann?
Trenger vi mer skreddersydde klimatiltak, både for by og land? Hvordan kan vi lage en klimapolitikk som bygger bro over sentrum-periferi-dimensjonen? Hvordan kan landets innbyggere jobbe opp mot lokale beslutningstakere for å inspirere – men også ansvarliggjøre –  sin kommunes beslutninger og planer?

Med bl.a. leder i Framtiden i våre hender Anja Bakken Riise, politiker og psykolog Per Espen Stoknes, forsker ved Rokkansenteret Hanna Kvamsås.

Naturens rolle
«Det er ingen jobber på en død planet», sa lederen i den internasjonale fagbevegelsen på Broen til framtiden for to år siden. I denne sesjonen skal vi vise alt naturen gir oss. Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved NMBU, tar oss med i skogen for å oppleve et rikt artsmangfold som ikke tåler skogbruk. Christian Steel, generalsekretær i Sabima, snakker om arenaen for orrleikene, nemlig myra, og dens viktige karbonlager og mangfold av sjeldne arter. Og Guri Bugge, prosjekteier for Biogass Oslofjord i Østfold fylkeskommune, forteller mer om hvordan avfallet vårt kan gi opphav til klimajobber.

Å reise er å leve
Hvor og hvordan skal vi reise i framtiden? Kan vi komme oss til København på under en time? Og hvordan kan reiselivet bli bærekraftig?

Med bl.a. Kjetil Østli fra nettmagasinet Harvest, Thor Myklebust som er forretningsutvikler i Sintef Digital og Pernille Aga, leder for programmet Fossilfri 2020 i Ruter.

Grønt forbruk
Hva skal til for at nordmenn velger gjenbruk, reparasjon og deling fremfor å kjøpe nytt, og hvordan kan vi skape flere arbeidsplasser i sirkulærøkonomien? Visjoner, inspirerende initiativ og politisk debatt.

MELD DEG PÅ VIA SKJEMAET UNDER