Publikasjoner

Broen til framtiden har gitt ut tre bøker og Samfunnsøkonomisk analyse har laget en rapport på oppdrag for oss.

100 000 klimajobber – rapport Samfunnsøkonomisk analyse mai 2017

En forsert utfasing av petroleumsvirksomheten kan være en effektiv politikk for å redusere norske og globale utslipp av klimagasser. Samfunnsøkonomisk analyse har på oppdrag for Broen til framtiden utarbeidet en rapport som viser sysselsettingsmessige konsekvenser av å fase ut petroleumsvirksomheten i et raskere tempo enn dagens politikk legger opp til, enten gjennom å stoppe all leteaktivitet eller gjennom å kun stoppe leting etter hit inntil uoppdagede ressurser. Begge alternativene vil gi redusert sysselsetting i petroleumsvirksomheten, men i forskjellig omfang. De sysselsettingsmessige konsekvensene kan motvirkes gjennom offentlige investeringer. Det finnes også mange analyser som viser at den frigjorte arbeidskraften kan sysselsettes i klimajobber, dvs. jobber som bidrar til å utvikle alternativer til fossile ressurser. En vridning av sysselsettingen i favør klimajobber kan gi ytterligere reduksjoner i utslippene av klimagasser. En forsert utfasing innebærer likevel et inntektstap for Norge ved at vi lar være å hente ut den ekstra-avkastning som petroleumsvirksomheten gir, den såkalte grunnrenten. Dette inntektstapet må imidlertid ses i relasjon til kostnadene av mulige klimaendringer hvis utslippene av klimagasser ikke reduseres tilstrekkelig.

http://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nye-prosjekter/2017/5/8/100-000-klimajobber

Broen til framtiden lansert i august 2015

Ledere fra fagbevegelse, kirke, miljø- og studentbevegelse giomsl.Lean3r sammen med eksperter på olje, juss, økonomi, landbruk og fiskeri ulike perspektiver på hvordan vi kan bygge et fornybart Norge. Boka bærer bud om en folkelig klimabevegelse. Her kan medlemmene av din organisasjon lære, og bli inspirert.

Boka publiseres og kan kjøpes av Gyldendal. Du kan få rabatt ved større bestillinger fra Gyldendal kundeservice.

Kapitlene og forfatterne:

1. Forord – Mette Nord (leder, Fagforbundet) og Jan Olav Andersen (leder, El og IT)
2. Hva er broen til framtiden? – Andreas Ytterstad (nestleder, Concerned Scientists Norway)

Alliansene som kan vinne
3. Ingen jobber på en død planet: kan Norge lede an i en rettferdig omstilling? – Sharan Burrow (generalsekretær, International Trade Union Confederation)
4. Framtida er nå! – Ingeborg Synøve Midttømme (biskop, Møre bispedømme)
5. Klimarettferdigheten må starte nå – Arnstein Vestre (leder, Natur og Ungdom)

Motstanden mot det fossile
6. Norge og karbonbudsjettet – Helge Ryggvik (oljeforsker, UiO)
7. Hvor langt rekker lovens lange arm? Juss og politikk i klimakampen – Aled Dilwyn Fisher (stipendiat, UiO) og Beate Sjåfjell (jussprofessor, UiO)
8. Studentenes kamp for divestment – Ragnhild Freng Dale (stipendiat, Universitetet i Cambridge)

Arbeidsplasser over alt
9. Den grønne omstillingen – Gunn Kristoffersen (fagansvarlig for samfunnsansvar og bærekraftig utvikling, YS)
10. Grønn produksjonsvisjon – Christian Anton Smedhaug (leder, Agri Analyse)
11. In Cod we trust? Vårt evigvarende klimanøytrale svømmende pensjonsfond – Bente Aasjord (Fagforbundet)
12. Transporten i klimakampen – Asbjørn Wahl (International Transport Workers’ Federation)

Politisk styring og rettferdig omstilling
13. Flikkingen er over – Intervju med Mariana Mazzukato (økonomiprofessor)
14. Statens trygge omstilling – John Leirvaag, (leder, Norsk Tjenestemannslag)
15. Gruvearbeiderstreiken og den urettferdige omstillingen av Storbritannia – Bert Schouwenberg (fagforening GMB, UK)

Demokratisk nedbremsing
16. Grønn og solidarisk? Arbeidere i oljå og miljøbevegelsen – Atle Forfang Rostad (tillitsvalgt i olja)
17. Å bremse forbrukerkarusellen – Trine Lise Sundnes (leder, Handel og Kontor)
18. Miljøkjernen i klimasaken – Lars Haltbrekken (leder, Naturvernforbundet)

Boka ble lansert på Arendalsuka 2015.

Tidligere bøker

100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! For en klimaløsning nedenfra (2013)
av Andreas Ytterstad

Kampen for nye klimajobber og grønne arbeidsplasser kan være en bro. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi. En bro mellom de umiddelbare behovene som de fleste har, med eller uten sin familie, for gode, trygge jobber – og det behovet som alt levende liv på planeten har for å få ned utslippene av klimagasser, først og fremst CO2. Boka kom i gang gjennom diskusjoner mellom tillitsvalgte i fagforeninger og engasjerte forskere, og ble utgitt med støtte fra Klimavalg 2013, Concerned Scientists Norway, Fagforbundet, NTL, Parat, Den norske kirke, Besteforeldrenes klimaaksjon, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, Greenpeace Norge, Utviklingsfondet og Framtiden i våre hender.

Andreas Ytterstad er nestleder i Concerned Scientists Norway, førsteamanuensis på Høgskolen i Oslo og Akershus, og en av initiativtakerne til Broen til framtiden.

De følgende arbeidsnotatene ble bestilt som en bakgrunn for denne håndboken: Leder av Klimavalg 2013 Svein Tveitdal om klimakrisen og togradersmålet; Rådgiver i Fagforbundet Gunnar Steinsholt om potensialet for arbeidsplasser i offshore vindkraft; og Thomas Nygreen, 1. nestleder i Attac Norge, om nye arbeidsplasser i transportsektoren.

 

Norsk olje og klima: en skisse til nedkjøling (2013)
av Helge Ryggvik

Denne håndboka er et oppspill til debatt og skisserer en strategi for å kjøle ned den norske oljevirksomheten på en måte som verken skader norsk økonomi eller sysselsatte i sektoren, men gir betydelige bidrag til nedkjøling av det globale klimaet. En reduksjon av oljeutvinningstempoet er et av de mest effektive globale klimatiltakene som kan gjennomføres i Norge. Ved å begrense aktivitetsnivået og produksjonen på norsk sokkel kan vi bidra til å sikre at ikke alle påviste karbonforekomster havner i markedet. Ved å gjøre dette på en planmessig måte vil nedkjølingen også styrke norsk økonomi og gi langsiktighet for sysselsatte i oljesektoren. Boka ble utgitt av Greenpeace, Framtiden i våre hender, NTL, Fagforbundet og Klimavalg 2013.

Helge Ryggvik er forsker på Universitetet i Oslos Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK), og en av initiativtakerne til Broen til framtiden.