Vi inviterer til debatt på Arendalsuka: Rettferdig omstilling på norsk?

Mandag 13. august kl 16-18 i Bankgården

Regjeringen har varslet at rettferdig omstilling står øverst på agendaen når den reiser ut på internasjonale klimatoppmøter. Men kan norske utslippsmål og ambisiøse planer for olje- og gassutvinning kombineres med det? Kan omstillingen i det hele tatt kalles rettferdig hvis de som skal omstilles ikke har faktiske, trygge, grønne klimajobber å gå til? Og hvordan kan Norge, på en etisk forsvarlig måte, reise rundt i verden og lære andre land om rettferdig omstilling?

Broen til Framtiden vil utfordre både oss selv og myndighetene på spørsmålet om hva rettferdig omstilling på norsk egentlig er. Fagbevegelsen, miljøbevegelsen, kirken og forskere møtes i Arendal.

De som er bekreftet til politkerdebatten er Espen Barth Eide (AP), Stefan Heggelund (H) og Lars Haltbrekken (SV). Vi avventer endelig bekreftelse fra Klima- og miljødepartementet.

I tillegg skal Kjersti Barsok (NTL), Andreas Ytterstad (Concerned Scientists Norway) og Ingeborg Midttømme (Den norske kirke) delta i en samtale. Mette Nord (Fagforbundet) runder av arrangementet.

Broen til framtiden på TV

9. mars arrangeres den femte konferansen i Broen til framtiden. Fra starten på Litteraturhuset i 2014 har alliansen med fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn og forskere vokst. Nå fyller vi ikke bare Folkets hus til konferanse, men også gatene på 1. mai. Flere bøker og rapporter er gitt ut og nå blir det TV-serie.

OsloMet har laget fire programmer for Kunnskapskanalen som skal vises på NRK 2 med det første programmet lørdag 10. februar. Programmene tar opp alle deler av alliansens arbeid med klipp fra konferansene, demonstrasjoner og intervjuer. Klimajobber, oljebrems, klimarettferdighet og klimaløsninger settes på dagsorden.

Programmene kan ses på NRK