Broen til framtiden på TV

9. mars arrangeres den femte konferansen i Broen til framtiden. Fra starten på Litteraturhuset i 2014 har alliansen med fagbevegelse, miljøbevegelse, trossamfunn og forskere vokst. Nå fyller vi ikke bare Folkets hus til konferanse, men også gatene på 1. mai. Flere bøker og rapporter er gitt ut og nå blir det TV-serie.

OsloMet har laget fire programmer for Kunnskapskanalen som skal vises på NRK 2 med det første programmet lørdag 10. februar. Programmene tar opp alle deler av alliansens arbeid med klipp fra konferansene, demonstrasjoner og intervjuer. Klimajobber, oljebrems, klimarettferdighet og klimaløsninger settes på dagsorden.

Programmene kan ses på NRK